Android™: Náhľad aplikácie Klasická angličtina

Na úvodnej obrazovke kurzu vidíte zoznam dostupných lekcií vrátane počtu viet, ktoré sú v lekcii k dispozícii. Klepnutím na lekciu sa vám lekcia otvorí a môžete začať študovať:


Vo vnútri každej lekcie nájdete zoznam viet pre lepšiu orientáciu pri štúdiu. Klepnutím na vetu spustíte prehrávanie lekcie od vybratej vety:


Pri prehrávaní vety vidíte zvýraznené tie slová alebo slovné spojenia, ktoré práve počujete:


Zobrazovanie prekladu a vysvetliviek alebo zvýrazňovanie slovenských a anglických slov si môžete sami nastaviť: